VILLA ÄSPET / KARLSSON

VILLA ÄSPET / KARLSSON ÅHUS

Mellan Åhus och havet uppför vi nu en villa åt en lika engagerad som ambitiös kund. Ett atriumhus på sandig och mossklädd jord, en naturtomt omgiven av gammal tallskog med inslag av enstaka björkar och ljung. Även då Äspet är ett utbyggt bostadsområde med många besökare till stranden och havet så upplevs området som orörd och oförstörd natur. Låg exploateringsgrad, inga synliga avgränsningar av tomter samt enbart mycket smala grusvägar utan diken gör att området har en parkliknande karaktär. Man är mitt i naturen och det enda som hörs är bruset från vågorna mot Revhaken några hundra meter bort.

FAKTA

Projekt: Privatvilla
Projektperiod: 2021 – 2022
Omfattning: 165 m2
Arkitekt: Frøslee

Det öppna området med fri sikt mellan de nakna tallstammarna och med många flanörer utmanade möjligheten till avskildhet och privatsfär, samtidigt som upplevelsen av skogen skulle vara intakt – inne som ute. Det skapade tanken om ett atriumhus mellan tallar. Mot tre sidor sluter sig huset mot en liten innergård. Mot väster avgränsas gården av skjul och gästbostad, med bara smala gångbryggor över sanden som passage mellan husen, in till gården.

Mot skogen står den höga delen av fasaden som en tyst monolit i svarttjärad panel, huskropparna omfamnar platsen som en enkelt avläsbar rektangel, enbart avbruten av stora, högt sittande panoramafönster i norr och söder. Ingen insyn, men med utsikt mot stammar och trädkronor.

Mot gården däremot, öppnar sig husen på alla sidor med uppglasade fasader, fasadytor av obehandlat trä och med en mycket livligare förskjutning av huskropparna i förhållande till varandra som i sin tur skapar flera mindre gårdsrum med olika funktioner, till exempel en liten intim trädgård vid sovrum och badrum. Atriet skapar också möjlighet till en mer anlagd trädgård utan att det krockar med karaktären av naturtomt.

Ett pulpettak med hög lutning mot gården medger ordentligt dagsljus i denna och vidare in i rummen. Öppna innertak till nock medger en känsla av rymd i en annars lågmäld enplansvilla.