VIKHEMSKOLAN

VIKHEMSKOLAN STAFFANSTORP

På uppdrag av Veidekke har vi projekterat Vikhemskolan i Staffanstorp för Hemsö. Skolan är för 680 elever i klass F-9. Skolan projekteras på förlaga av Fojab arkitekters gestaltning och systemhandling. Härutöver har Frøslee ritat och projekterat två separata förskolor för sammanlagt 200 barn. Skolbyggnad samt förskolor bildar tillsammans en över 160 meter lång sammanhängande tvåvåningsbyggnad i rödbrunt Helsingborgstegel. Som alternativ till att bryta upp byggnaden med olika material delas istället den massiva byggnadskroppen upp genom en rytmisk förskjutning av fasaderna – men med bibehållen materialkänsla. Monolitisk och tidlös i ett område som saknar historiska landmärken. Tyngden understryks av partier och fasta solavskärmningar i kraftigt cortenstål. Som kontrast till den yttre tyngden möts man inne av ljusa salar med nordiska material som askträ och med atrier där stora lanterniner leder in naturligt ljus.

FAKTA

Projekt: Grundskola och förskola
Projektperiod: 2020 – 2021
Omfattning: 8.000 m2
Bygherre: Hemsö
Entreprenör: Veidekke Entreprenad
Arkitekt: Fojab Arkitekter och Frøslee – Jacob Frøslee Jonsson, Julia Gustafsson, Martin Lorenz
Landskap: Studio Suecia
Konstruktör: Sweco