SPACE

SPACE LUND

Space är framtidens kontor. Ett öppet och välkommande företagscampus I centrum för europeisk forskning på Brunnshög i Lund med ESS och Max IV lab som närmsta grannar. Byggnaden är ritat som ett atriumhus med stomme i trä. Utformat som ett öppet rutnät med en yttre balustrad med hängande trädgårdar monterat mellan dubbla fasader av glas. En klimatskärm som både skyddar det obehandlade virket, och skapar ett gynnsamt mikroklimat för växter och fungerar temperaturreglerande för de bakomliggande kontorsytor.

FAKTA

Projekt: Kontorshub
Projektperiod: 2021 – 2022
Omfattning: 7.400 m2
Arkitekt: Frøslee
Landskab:
Ingenjör:

I atriet finns öppna kommunikationsytor där husets olika hyresgäster kan interagera, och på bottenplanet kommer finnas både cykellounge, café och restaurang samt närbutik.
Atriet är en öppet för allmänheten och bildar tillsammans med torget utanför och balustraden en plats för möten mellan

Materialvalen är medvetet naturliga och hållbara över tid. Huset är multifunktionellt, de systematiska planerna och rutnätskonstruktion ut och in möjliggör en lång rad användningsområden med mått som är optimerade för både kontor, forskning och mötesfaciliteter av alla slag.

Projektet har växt fram ur en markanvisning för ett forskningshotell från 2015 med vinnande förslag av FOJAB arkitekter som introducerade en träbyggnad uppbyggd över en rutnätsstuktur anpassat hotellrumsenheterna och som även bildade bas för torgets gestaltning. I vårt förslag har vi varit trogna mot ursprungsförslagets essens, men har tagit fram en ny byggnad med en gestaltning och funktion anpassat kontor och laboratorier.