SOCIALFÖRVALTNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KARLSKRONA

Frøslee har varit ansvarig arkitekt för ombyggnaden av socialförvaltningens lokaler i Karlskrona i samband med sammanslagning av flera förvaltningskontor med olika lägen i staden. Viktiga målsättningar var samverkan inom förvaltningen, att utnyttja lokalerna optimalt, att skapa en trivsam men samtidigt säker arbetsmiljö för personalen i en utsatt yrkesroll samt ett varmt mottagande i ombonade lokaler för personer i en svår period av livet. 

Viktiga frågeställningar var: hur löser man skalskyddet och förebygger hot och våld mot personalen? Hur arbetar man med sekretess på mottagningen? Hur fungerar ett väntrum? Hur tillgodoser man de olika tjänstemännens behov och förväntningar till de nya lokalerna?

Projektet utvecklades till ett nära samarbete mellan förvaltaren Victoriahem, Socialförvaltningens projektgrupp och arkitekterna. Vi gjorde gemensamma workshops och studiebesök för att hitta ett gemensamt arbetssätt.

Projektet innehöll även en inventering av möbler och framtagande av ett nytt inredningskoncept med återbruk och hemtrevnad som tema. Frøslee tog även fram ett förslag till en mer välkomnande huvudentré till fastigheten samt bygglovshandlingar för en ny brandutrymningsväg i samband med ombyggnaden.