KÖPINGESKOLAN

KÖPINGESKOLAN TRELLEBORG

Köpingeskolan är en ny skola för 690 skolbarn i grundskola F-ÅK:9 och en förskola för 160 barn fördelade på 13 avdelningar. Skolan och förskolan är separata verksamheter och har varsin matsal och tillagningskök samt förstås egen entré.

Byggnaden är i tre våningar med en innovativ fasadlösning i aluminiumsandwich med dubbelfasad och med en yttre semi-transparent raster av guld-eloxerad sträckmetall.

FAKTA

Projekt: Grundskola och förskola
Projektperiod: 2020 – 2021
Omfattning: 8.000 m2
Bygherre: Hemsö
Entreprenör: Veidekke entreprenad
Arkitekt: Froslee – Jacob Frøslee Jonsson, Martin Lorenz
Landskap: Studio Suecia
Konstruktör: Sweco

Skolan är uppdelad i tre rektangulära byggnader som är vinklade sinsemellan och kilar sig in i varandra, med förskjutningar mellan planen som skapar markanta utkragningar över ingångspartierna. Klassrummen har generös takhöjd och stora fönsterpartier. I både förskola och skola finns öppna rum med dubbel takhöjd och interntrappor mellan våningsplanen.

Fojab har tagit fram programhandling för skolan medan Frøslee arbetat fram programhandling för förskolan. Den vidare gestaltningen, bygglov- och systemhandlingar för helheten ansvarar Frøslee för som också färdigställde bygghandlingar under hösten 2020. 

Byggnaden har uppförts som totalentreprenad i en mycket forcerad projekteringsform. Jacob Frøslee är ansvarig arkitekt i projektet. Den positiva erfarenheten kring detta projekt har lett till att entreprenören valde Frøslee för ytterligare en skolprojektering som sedan avropades.