IES HÄSSLEHOLM

INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN HÄSSLEHOLM

På uppdrag av Hemsö har vi tagit fram ett förslag till om- och tillbyggnad av Internationella Engelska Skolan i Hässleholm. Skolan ryms i ett gammalt artillerilogement på regementsområdet i vad som idag är ett lummigt, parkliknande område. Logementet består av två separata byggnadskroppar vardera i två våningar och husade tills nyligen en kommunal förskola i ena delen. I vårt förslag ändrar vi så lite som möjligt i de befintliga byggnadskropparna medan det stora tillskottet både funktionellt och arkitektoniskt är den sammanlänkande nybyggnaden som även innehåller bibliotek, administration och estetiska verksamheter.

Projektets utmaningar har kretsat runt parkeringsförhållande och säkerhet för barnen i trafiken, att generera tillräckligt med användbar friyta och inte minst höjdskillnaderna i området – de två byggnaderna som sammanbyggs ligger en halv våning förskjutna mellan varandra. Att få till en fungerande nivåfri och tillgänglig inomhusmiljö mellan dessa har varit utmanande men samtidigt givit byggnaden ett mycket karaktäristiskt och interessant interiör med dubbel- och 1½-plan höga rumsförlopp.