HEMMESTA VATTENTORN

HEMMESTA VATTENTORN VÄRMDÖ

Vårt förslag till nytt Vattentorn vilar på historiska referenser till antikens akvedukter och romanska katedraler genom sin eviga konstruktionsprincip om bärande/buret genom valvverkan, generella och tidlösa kvaliteter som inpassas i landskapet. I vårt förslag har vi eftersträvat arkitektonisk verkshöjd genom en estetiskt tilltalande anläggning som även är en bra arbetsplats. Med sitt läge blir det nya Vattentornet en hållpunkt i det stora landskapsrummet och samtidigt ensinnlig upplevelse.

FAKTA

2:pris i international allmän arkitekttävling.

Vattentornet utformas i samklang med omgivande natur, genom pelargångarna samt genom att byggnadens alla funktioner är ordnade vertikalt, och därmed lämnar minsta möjliga fotavtryck i naturområdet. Pelarna med sin vertikala verkan symboliserar träden i omgivande natur. I pelarnas förgrening, eller övergång till valv, vilar de båda cisternerna dolda i konstruktionen. Liksom trädets stora krona bärs upp genom att lasterna leds ner genom stammen, tar de gracila pelarna upp lasterna från vattencisternerna. Pelarna kan var mycket slanka då de inte ska ta sidokrafter, bara vikten av vattnet. Vattentornet utformas från tungt till lätt, med en hög-del och en låg-del. På så sätt får vår byggnad fyra olika fasader och kommer att upplevas olika beroende på vilket håll man kommer från. Vår vision som vi döpt till Gläntan tar utgångspunkt i placeringen av det nya Vattentornet där en telemast står idag och där få träd finns. I gläntan kommer platsens berg och hällar i dagern. Byggnaden spänner sina valv över denna plats och pelarna ersätter de träd som vuxit där tidigare. Med sin tydliga struktur ger Vattentornets konstruktion kontakt med landskapet utanför.

Naturvärden har varit i fokus under gestaltningsprocessen, försiktighet och hänsyn har varit viktiga ledord. Mötet med byggnaden sker tidigt där den skymtar mellan trädstammarna. Vårt förslag till Vattentorn är en ny ikon, ett markant byggnadsverk som förändrar siluetten i kustbandet, en ny skulptur som reser sig över landskapet. Vattentornet kommer att bli ett nytt landmärke i området med sin starka närvaro. Vattentornet är också ett park-rum, befolkat av både besökare och förbipasserande.

Vi använder ljus, vitpigmenterad betong i förslaget till det nya Vattentornet som en referens till Gustavsberg och arvet som brukssamhälle med porslinsindustri. De ljusa fasaderna gör byggnaden tydlig i omgivningarna. Genom medvetet gestaltad belysning vintertid och kanske även genom att ljudinstallationer förekommer vid vissa tider kan Vattentornet bli en magisk plats att besöka.