EXCELLENSEN

EXCELLENSEN MALMÖ

Tillsammans med K Vent vann vi en tävling för gällande ombyggnation av Kv. Excellensen (fd huvudkontor för EON) till gymnasieskola i Malmö. Både K Vent och Frøslee har lång erfarenhet inom var sin disciplin att ar­beta med skolor och ombyggnation, både i tidigt skede och i produktion – dessutom har vi tidigare samarbetat i ett flertal projekt.

Excellensen 5 i Malmö framstår som ett tidstypiskt kontorshus från tidigt 80-tal i postmodern tappning. Byggnaden är 5 och 6 våningar och består av tre kompakta punkthus ihop byggda med smalare mellanbyggnader. 

Byggnadens konstruktion och tekniska art gör det å ena sidan enkelt att göra anpassningar i fasad och på plan, men å andra svårare att få till sektionen med den låga våningshöjden och de underdimensionerade ingjutna kanaldragningarna. Vi valde att arbeta mot en enkel lösning, där vi skulle göra minsta möjliga ingrepp i den befintliga byggnadsstommen och de nuvarande huvudstråken i kanaldragningen, men där vi samtidigt behöll rumshöjd 2,7 meter fritt från synliga installationer eller nerpendlade tak. Som lösning bestämde vi oss för att flytta ner alla kanaler från undertaket till anpassade installationsväggar.

I installationsväggarna placerades nödvändiga funktioner för brukarna som annars ändå skulle finnas på andra håll i huset, så som elevskåp, skåp och förvaring, samt pentry i de undervisningsrum som hade behov för det. NO-salar fick labbutrustning integrerad i dessa. Detta har för avsikt att dölja den lägre höjden där installationerna löper. Samma princip gäller längs med ytterväggar där vi under fönster hade möjlighet att göra en låg installationsbänk över elementen med nya uttag för el/multimedia.

För området runt entrén har vi tagit fram ett förslag för utökad form och funktion. Det tidigare slutna uttrycket får en ny öppning som sträcker sig ut mot gatan och fasaden har fått ett tillskott i form av en utstickande glasfasad på bottenplan med betong på de övre planen. Denna del döljs till viss del av en konstruktion i uttrycksfullt perforerat stål, som sträcker sig vidare längs tegelfasaden, samtidigt som den med hjälp av sina dimensioner fullföljer uttrycket av de tre byggnaderna, som innan hade olika storlek.

I den nedersta glasade delen finns caféverksamhet med utskjutande terrass mot trottoaren. För att utnyttja takytan har vi anlagt en sport-terrass med både inom- och utomhusfunktioner som kan användas under rasterna. Vidare har vi planerat ett utökat och uppgraderat gångstråk med tillhörande cykelbana för att öppna upp skolan ännu mer mot staden. 

Den befintliga fasaden utgörs av ett-stens rödtegel i två nyanser – en mörkröd på mellanbyggnaderna och en ljusare röd på punkthusen. För att skapa ett nytt och med de tillbyggda delarna sammanhängande uttryck valde vi i vårt förslag att behandla tegelstenen med vitt säckskurningsbruk.