Om

Frøslee är arkitekterna som får alla sidor av ett projekt att gå upp, i såväl koncept som färdig byggnad – och alltid med ansvarstagande för alla delar av uppdraget.

Vi har lång erfarenhet av stora och komplexa projekt, både i Danmark och Sverige, i olika verksamhetsområden – alltifrån läkemedelsindustri till kulturinstitutioner.
Vårt danska arv är en utgångspunkt i klassisk byggnadskonst med ingående kunskap om hantverket samtidigt som vi alltid utmanar traditionen genom en radikal konstnärlig formgivning som placerar byggnaderna i vår tid och gör arkitekturen hållbar på längre sikt.

Vi ser ingen motsättning mellan hög gestaltningsförmåga och byggbara projekt, utan vår kunskap om byggande: utförande av detaljer, kännedom om material och konstruktion lägger alltid grunden för vår formgivning.
Likaså är vår kreativitet kopplad till en förståelse för kundens behov som utgångspunkt för ett lyckat projekt.
Vårt mål med en arkitektverksamhet är att få det mesta ut av varje projekt, i nära samarbete med beställare och brukare, genom vårt personliga engagemang. Vår drivkraft är att vara vår kunds bästa rådgivare genom vår helhetssyn – även i projekt med begränsade medel så kan visionen överleva till slutresultatet med rätt förutsättningar.

Vi kan byggregler och byggnadstraditioner samt har invanda sätt att driva projekt på i båda länderna.
Vi innehar kvalitetsledningssystem, arbetar i BIM och 3D, utför dagsljusberäkningar och erbjuder certifierad tillgänglighetssakkunnig i både interna och externa projekt. Härutöver har vi ett brett kontaktnät bland övriga konsulter som vi inte tvekar att använda. Vi lägger stor vikt vid den personliga relationen och ett personligt ansvar. Det är vad vi förstår vid professionalism.